اخلاق فطری

1402-07-28

بیداری وجدان

از مهم‌ترین توانایی‌ها درونی که خداوند آن را در وجود هر انسان قرار داده است تا به وسیله‌ی آن بتواند قضاوت درستی نسبت به انجام هر […]