ابعاد مسئولیت اجتماعی

1401-05-28

راه و رسم زندگی و آزادگی

وقتی از اهمیت راه و رسم موفقیت در زندگی آگاهی پیدا کردیم وقتی در مسیر منحصربه فرد خودمان قرار گرفتیم وقتی از آموزه های مفید که […]
1398-03-10

چگونه در اجتماع به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنیم؟

آنچه موفقیت و رسیدن به خواسته ها*اهداف، رویاها، آرزوها* برای افراد موفق رقم میزند ورای موفقیت های صرفا شخصی است. همانطور که در مقالات قبل گفته […]