آخرین جمعه ی سال

1398-12-23

حرف آخر در آخرین جمعه ۱۳۹۸

این ۲۳۴مین مقاله ای است که در مأموریت+ منتشر می شود، فکر نکنم در میان شما عزیزانی که مقالات را به صورت جدی دنبال می کنید […]