مجله مأموریت+

اتاق فکر مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۱۲

مجله مأموریت+

ایده اولیه مجله مأموریت+ را یک خانم کارآفرین به ما داد. او می گفت حجم اطلاعات وسیع در اینترنت برای موفقیت بسیار زیاد است، چه خوب است اگر در سایت مأموریت مجله ای راه اندازی کنید که بهترین و تأثیرگذار ترین مطالب را گلچین کند و آن ها را در اختیار افرادی که مشغله فراوان دارند بگذارید. تقریبا در عرض ۲۹ روز استارت مجله مأموریت را زدیم، با این استراتژی که فعلا مطالب آن تنها برای شرکت ها مفید باشد تا در شماره های بعدی بخش های دیگری نیز برای موفقیت در زندگی به آن اضافه شود. در نهایت مجله را به چاپ رساندیم و آن را در بین کارآفرینان پخش کردیم و افراد علاقه مند به دنیای کارآفرینی خصوصا مدیرعاملان شرکت ها و کسب و کارهای بزرگ و کوچک نیز می توانند مشترک مجله مأموریت شوند.