مجله مأموریت+

بخش اتاق فکر مأموریت+
1394-11-12
استاندارد مأموریت+
1394-11-12

مجله مأموریت+

ایده اولیه مجله مأموریت+ را یک خانم کارآفرین با ما درمیان گذاشت. او می گفت: “حجم اطلاعات وسیع در اینترنت برای موفقیت بسیار زیاد است، چه خوب است اگر در سایت مأموریت+ مجله ای را راه اندازی کنید که بهترین و تأثیرگذارترین مطالب را گلچین نمایید و آنها را در اختیار افرادی که مشغله فراوان دارند بگذارید”. تقریبا در عرض ۲۹ روز استارت مجله مأموریت+ را زدیم، با این استراتژی که فعلا مطالب آن تنها برای کسب و کارها و شرکت ها مفید باشد تا در شماره های بعدی بخش های دیگری نیز برای موفقیت در تمام ابعاد مختلف زندگی*شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی* به آن اضافه شوند. در نهایت مجله مأموریت+ را به چاپ رساندیم و آن را در میان کارآفرینان پخش کردیم که هم اکنون افراد علاقه مند به دنیای کارآفرینی خصوصا رهبران و مدیران کسب و کارها و شرکت های بزرگ و کوچک می توانند مشترک مجله مأموریت+ شوند.

منبع:

مأموریت+