همکاران مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
مجله مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳

همکاران مأموریت+

افراد زیادی از سال ۸۹ تا ۹۴ تمایل داشتند با ما و سایت مأموریت همکاری داشته باشند اما چون بستر مناسبی فراهم نبود و ممکن بود این همکاری ها دیر یا زود قطع شود این اقدام صورت نگرفت و به بسیاری از درخواست ها پاسخ داده نشد. اما هم اکنون که مأموریت به یک سایت تخصصی در زمینه موفقیت و خوشبختی تبدیل شده است آماده همکاری می باشد، آن هم نه فقط با افراد بلکه با سازمان ها، ارگان ها و شرکت های مختلف که یا بهترین هستند، یا در تلاش هستند و می خواهند بهترین باشند. ما در مأموریت به گرمی دست آنهایی که تلاششان در راستای خدمت رسانی عالی به مردم و مشتریانشان است را می فشاریم و با آنها همکاری های لازم را انجام می دهیم/ همکاران مأموریت+.