بخش همکاران مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
1394-11-23
مجله مأموریت+
1394-11-23

بخش همکاران مأموریت+

افراد زیادی از سال ۸۹ تا ۹۴ تمایل داشتند با ما و سایت مأموریت+ همکاری داشته باشند اما چون بستر مناسبی فراهم نبود و ممکن بود این همکاری ها دیر یا زود قطع شود این اقدام صورت نگرفت و به بسیاری از درخواست ها پاسخ داده نشد. اما هم اکنون که مأموریت+ به یک سایت تخصصی در زمینه‌ی موفقیت و خوشبختی تبدیل شده است آماده همکاری می باشد، آن هم نه فقط با افراد بلکه همچنین با سازمان‌ها، بنیادها، نهادها، موسسه‌ها، ارگان‌ها، شرکت‌ها و کسب و کارهای مختلفی که یا بهترین هستند، یا در تلاش هستند و می خواهند بهترین باشند. ما در مأموریت+ به گرمی دست آنهایی که تلاششان در راستای خدمت رسانی عالی به مردم و مشتریانشان است را می فشاریم و با آنها همکاری های لازم را انجام می دهیم. همکاران مأموریت+.

منبع:

مأموریت+