قالب جدید سایت مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
1394-11-23
مجله مأموریت+
1394-11-23

قالب جدید سایت مأموریت+

بررسی های زیادی بر روی قالب جدید مأموریت+ انجام گرفت تا یک قالب حرفه ای و با کاربری آسان که در شأن کاربران*مخاطبین و اعضای مأموریتی*  مأموریت+ نیز باشد انتخاب شود. قالب جدید سایت همانی است که هم اکنون در آن هستید و نتیجه ماها فکر و ایده پردازی بود تا به دور از پیچیدگی های غیر ضروری قرار بگیرد و سادگی اصل مسلم آن باشد. اگر راه حلی برای بهتر شدن آن دارید خوشحال می شویم آن را در بخش مرکز تماس با مأموریت+ با ما در میان بگذارید.

منبع:

مأموریت+