شتابدهنده‌ی استارت

استاندارد مأموریت+
۱۴۰۰-۰۵-۲۵
راه اندازی وبلاگ مأموریت+ در بلاگفا
۱۴۰۰-۰۵-۲۵

شتابدهنده‌ی استارت

شتاب‌دهنده‌ی استارت” به عنوان یکی از بخش های زیرمجموعه‌ی اکوسیستم مأموریت+ با هدف رونق‌‌بخشی به کسب و کارهای سنتی و همچنین کمک به ایده پردازان و علاقه مندان به کارآفرینی و یا خود اشتغالی برای شروع و یا ادامه‌ی پُر قدرت فعالیت خود در بازار سنتی راه اندازی شده است. شتاب‌دهنده‌ی استارت به پشتیبانی سایت مأموریت+ و شرکت های زیرمجموعه خود در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ متولد شد که “اولین شتاب‌دهنده‌ی تخصصی کسب و کارها و ایده های سنتی” می باشد. رویکرد این شتابدهنده با کسب و کارهای سنتی و ایده های جذابی*ایده ای که برای مردم مفید و قابل توجه است و وجود آن در بازار احساس می شود* که قرار است در محیط سنتی- آفلاین راه اندازی شوند سازگار می باشد.

ما در شتاب‌دهنده‌ی استارت پیشرفت کسب و کارها و راه اندازی ایده های جذاب در بازار سنتی را به صوت کاملا استاندارد و علمی استارت می‌زنیم و کمکشان می کنیم بدون آزمون و خطا و در زمانی مناسب، خودشان را در بازار رشد دهند، حرفه ای بشوند و در نتیجه درآمد قابل توجهی به دست آورند و کسب و کار خود را به درستی توسعه و گسترش بدهند.