سامانه پیامک کاروان مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
مجله مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳

سامانه پیامک کاروان مأموریت+

سامانه پیامک کاروان سایت مأموریت+ راه اندازی شد.

با فعال سازی سامانه پیامکی کاروان مأموریت+ برای خود؛ در هر پیامک روزانه که برای شما ارسال می شود جمله ای زیبا و تأثیرگذار قرار دارد که اگر در زندگی خود به آن عمل کنید باعث تغییر رو به مثبت زندگی شما می شود.

اشتراک این خدمات سالیانه می باشد به مبلغ ۲۷۰۰۰ تومان”هر پیامک ۷۵تومان”، از زمان فرستادن اولین پیام تا ۳۶۵ روز دیگر یعنی “یک سال” این سرویس برای شما تمدید می شود.

برای عضویت در سرویس پیامک کاروان مأموریت+ مبلغ ۲۷۰۰۰ تومان را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۸۷۸۵۵۹۵۶ بانک ملی ایران به حساب محمد کارگر مزرعه ملا واریز نموده، سپس شماره پیگیری قبض پرداختی را با شماره موبایل خود “شماره ای که می خواهید پیامک ها به آن ارسال شود” به همراه کلمه “کاروان مأموریت” در پیامکی نوشته و به شماره تلفن ۰۹۱۹۳۶۴۸۶۰۵ ارسال نمایید؛ پس از برسی، پیامک کاروان مأموریت+ هر روز برای شما ارسال می شود. ضمناً افرادی که تمایل دارند نزدیکان خود را عضو کاروان مأموریت+ نمایند می توانند به جای شماره خود، نام خود را با شماره تلفن فرد مورد نظر برای ما ارسال نمایند.

مثال اطلاعات لازم برای فعال سازی برای خود:

شماره قبض: ۳۳۲۲۱۱ شماره تلفن: ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۴ کاروان مأموریت.

مثال اطلاعات لازم برای فعال سازی برای نزدیکان خود:

شماره قبض: ۳۳۲۲۱۱ از طرف “نام و نام خانوادگی شما” به شماره تلفن ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ کاروان مأموریت.

توصیه می کنیم سامانه پیامکی کاروان مأموریت را با نام “کاروان مأموریت” در تلفن همراه خود ذخیره کنید تا پیام ها را با پیامک های تبلیغاتی اشتباه نگیرید.

روابط عمومی سایت مأموریت+.