سامانه پیامک کاروان مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
1394-11-23
مجله مأموریت+
1394-11-23

سامانه پیامک کاروان مأموریت+

سامانه پیامک کاروان سایت مأموریت+ راه اندازی شد.

با فعال‌سازی سامانه پیامکی کاروان مأموریت+ برای خود، در هر پیامک روزانه که برای شما ارسال می شود جمله ای زیبا و تأثیرگذار قرار دارد که اگر در زندگی خود به آن عمل کنید باعث تغییر و رشد رو به مثبت زندگی شما می شود.

نحوه‌ی اشتراک:

اشتراک این خدمات سالیانه می باشد به مبلغ ۴۸۰۰۰ تومان، از زمان فرستادن اولین پیام تا ۳۶۵ روز دیگر یعنی “یک سال” این سرویس برای شما فعال و یا تمدید می شود.

برای عضویت در سرویس پیامک کاروان مأموریت+ مبلغ ۴۸۰۰۰ تومان را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۲۰۶۰۸۷۰۸۳ بانک ملی ایران به نام محمد کارگر مزرعه ملا واریز نموده، سپس شماره پیگیری قبض پرداختی را با شماره موبایل خود “شماره ای که می خواهید پیامک ها به آن ارسال شود” به همراه کلمه “کاروان مأموریت” در پیامکی نوشته و به شماره تلفن ۰۹۱۹۳۶۴۸۶۰۵ ارسال نمایید؛ پس از برسی، پیامک کاروان مأموریت+ برای شما فعال شده و هر روز برای شما ارسال می شود. ضمناً افرادی که تمایل دارند نزدیکان خود را نیز عضو کاروان مأموریت+ نمایند می توانند پس از واریز وجه به جای شماره خود، نام خود را با شماره تلفن فرد مورد نظر برای ما ارسال نمایند.

مثال اطلاعات لازم برای فعال سازی برای خود:

شماره قبض: ۳۳۲۲۱۱ شماره تلفن: ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۸ کاروان مأموریت+.

مثال اطلاعات لازم برای فعال سازی برای نزدیکان خود:

شماره قبض: ۳۳۲۲۱۱ از طرف “نام و نام خانوادگی شما” به شماره تلفن ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ کاروان مأموریت+.

توصیه می کنیم سامانه پیامکی کاروان مأموریت+ را با نام “کاروان مأموریت+” در تلفن همراه خود ذخیره نمایید تا پیام ها را با پیامک های تبلیغاتی اشتباه نگیرید.

منبع:

روابط عمومی سایت مأموریت+.