تمبر شخصی سایت مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
مجله مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳

تمبر شخصی سایت مأموریت+

به لطف استقبال کاربران مأموریت+ در نسخه اول سایت از خرید کتاب ها و ایده های طلایی بود که تصمیم گرفتیم تمبر شخصی سایت مأموریت را در اداره پست کشور به ثبت برسانیم تا جاودانه شود. در این تمبر نام فارسی و لاتین مأموریت به همراه شعار سایت در کنار هم قرار گرفته است. این تمبر از این پس بر روی تمام مرسوله های پستی مانند: خریدهای اینترنتی و پاسخ به نامه های پستی کاربران مأموریت قرار می گیرد.