بخش دنیای پوشش، مُد و حجاب

آژانس استعدادیابی مأموریت+
1401-11-02
حفاظت شده: بخش پنل سرمایه گذاران
1401-11-02

بخش دنیای پوشش، مُد و حجاب

در عصری که در آن زندگی می کنیم انتخاب پوشش مناسب دغدغه ی بسیاری از خانواده ها مخصوصا جوان ها شده است. در بخش دنیای پوشش، مد و حجاب محتوای مفید در زمینه ی نوع پوشش متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی قرار می گیرند به گونه ای که با توجه به گذشته ای که پشت سرگذاشته ایم، زمان حال و آینده ای که پیش رو داریم در این زمینه تصمیمات درستی بگیریم و شخصیت و اصالت خود را هم حفظ نماییم و از طرفی به‌روز هم باشیم.