بخش جملاتی تأثیرگذار از بزرگان

راه اندازی کانال رسمی سایت مأموریت+ در آپارات
۱۳۹۵-۰۷-۰۹
بخش تو قهرمانی
۱۳۹۵-۰۷-۰۹

بخش جملاتی تأثیرگذار از بزرگان

افراد موفق پندهای آموزنده ای دارند که می توانیم در زندگیمان از آنها استفاده کنیم و با عمل به آنها در تمام ابعاد زندگی*شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی* خود تأثیرات مثبتی ایجاد نماییم. بزرگان همیشه برای ما راهنمای راه هستند برای رسیدن به موفقیت، آنها کوله باری از تجربیات، دانش و علم را به دوش دارند که می توانند در زندگی ما نیز به کار بیایند؛ بنابراین بخش جملاتی تأثیرگذار از بزرگان را راه اندازی کرده ایم تا تأثیرگذارترین سخنان افراد موفق و مأموریتی را بیان کنیم تا کاربران*مخاطبین و اعضاء* مأموریت+ با خواندن و عمل به آنها بیش از پیش در مسیر موفقیت و خوشبختی قرار بگیرند. شاید برخی از جملاتی که در این بخش قرار می گیرند برای تکراری باشند اما دقت داشته باشید باید آنها را در زندگیمان به کار بگیریم تا از آنها نهایت استفاده را ببریم؛ این جملات با وسواس خاصی از میان صدها جمله تأثیرگذار جدا شده اند که اگر از آنها در زندگی “شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی” خود استفاده نکنیم در مسیر رسیدن به موفقیت و خوشبختی با مشکل مواجه می شویم.