بخش تو قهرمانی

بخش جملاتی تأثیرگذار از بزرگان
1395-01-25
تغییر مسیر سایت عمومی مأموریت+ به سایت تخصصی مأموریت+
1395-01-25

بخش تو قهرمانی

در بخش تو قهرمانی به معرفی افرادی می پردازیم که با تمام سختی ها در تلاش هستند به مأموریت، اهداف و رویاهای خود برسند و فرد موفق و تأثیرگذاری در اجتماع باشند اما زیاد مورد توجه قرار نگرفته اند. امیدواریم این گام هر چند کوچک در مأموریت+ شروعی باشد برای شناخت هر چه بیشتر اینگونه قهرمان های گمنام که می توانیم آنها را بشناسیم و درس های زیادی از آنها یاد بگیریم.

منبع:

مأموریت+