بخش تأسیس شرکت های مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
مجله مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳

بخش تأسیس شرکت های مأموریت+

پیام نوروزی رهبر انقلاب

زمانی که تعدادی از کاربران*مخاطبین و اعضاء مأموریتی* سایت مأموریت+ ما را باور کردند و مورد حمایت قرار دادند، با خود اندیشیدیم که پایه و اساس مقاومی برای این کار تهیه کنیم. بنابراین بخش تأسیس شرکت های مأموریت را راه اندازی کردیم تا با قدرت مسیر کارآفرینی را ادامه دهیم و اشتغال پایدار و در حال رشدی را در کشور ایجاد کنیم. هم اکنون دو شرکت خوش نام با زیرساخت های مناسب تأسیس کرده ایم که در حال کار بر روی آنها هستیم تا رشد کنند و امیدواریم در آینده شرکت های بیشتری تأسیس کنیم، اما نه شرکت های معمولی بدون آینده ای مشخص و روشن، بلکه شرکت هایی که نبود آنها در کشور احساس می شود، رشد چشمگیری داشته باشند و خلق محصولات*کالا و خدمات* جدید و نوآورانه در اولویت کاری آنها قرار داشته باشد.

شرکت نامداران پارس ایساتیس

شرکت کمک یاران ایساتیس