بخش ایده های طلایی

راه اندازی وبلاگ مأموریت+ در بلاگفا
۱۳۹۵-۱۲-۰۹
کانال تلگرام مأموریت+
۱۳۹۵-۱۲-۰۹

بخش ایده های طلایی

بخش ایده های طلایی: ۱۳۸۹

“ایده های طلایی” بخشی بود که در آن ایده های نابی قرار داشت که کاربران مأموریت+ می توانستند پس از خرید آنها، ایده را به اجرا در آورند و به درآمد قابل توجهی برسند. هر چند برخی از کاربران با اجرای آنها به موفقیت رسیدند و به درآمد دست یافتند اما در نسخه دوم مأموریت+ دیگر خبری از بخش “ایده های طلایی” نیست چون که در مسیر موفقیت تنها اجرای یک ایده موفقیت را در دیگر ابعاد زندگی تضمین نمی کند. ما به این نتیجه رسیده ایم که ایده باید در چهار چوب مأموریتی که هر شخص در زندگی خود دارد به وجود آید و گسترش یابد نه زمانی که ایده در راستای مأموریتی نیست که شخص در زندگی خود آن را بر عهده دارد. اگر ایده در راستای مأموریتی که هر شخص در زندگی خود دارد باشد، موفقیتی بزرگ تر و دلچسب تر به همراه خواهد داشت.