بخش ایده های طلایی

راه اندازی وبلاگ مأموریت+ در بلاگفا
1395-12-09
کانال تلگرام مأموریت+
1395-12-09

بخش ایده های طلایی

“ایده های طلایی” بخشی بود که در آن ایده های نابی قرار داشت که کاربران مأموریت+ می توانستند پس از خرید آنها، ایده را به اجرا در آورند و به درآمد قابل توجهی برسند. هر چند برخی از کاربران با اجرای آنها به موفقیت رسیدند و به درآمد دست یافتند اما در نسخه دوم سایت مأموریت+ دیگر خبری از بخش “ایده های طلایی” نیست چون که در مسیر موفقیت تنها اجرای یک ایده موفقیت را در دیگر ابعاد زندگی*شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی* تضمین نمی کند. ما به این نتیجه رسیده ایم که ایده باید در چارچوب مأموریتی که هر شخص در زندگی خود بر عهده دارد به وجود آید و گسترش یابد نه زمانی که ایده در راستای مأموریتی نیست که شخص در زندگی خود آن را بر عهده دارد. اگر ایده در راستای مأموریتی که هر شخص در زندگی خود دارد باشد، موفقیتی بزرگ‌تر و دلچسب‌تر را به همراه خواهد داشت.

منبع:

مأموریت+