باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+

تغییر مسیر سایت عمومی مأموریت+ به سایت تخصصی مأموریت+
1395-01-25
بخش موزیک مأموریت+
1395-01-25

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+

سایت مأموریت+ رشد کرد، خانه مادر و پدر بزرگم که عمرشان را در سال های دور به شما داده اند تبدیل شد به دفتر مرکزی مأموریت+ و چه افتخاری بالاتر از این که هنوز در روستای اسلامیه که به آن می گوییم مقر مأموریت+ ساکن هستیم و سایت مأموریت+ در روستای اسلامیه به رشد خود ادامه می دهد و در حال بزرگ شدن است تا به یکی از بهترین سایت های موفقیت در جهان تبدیل شود. از تمام رنگ های استفاده شده در لوگوی مأموریت+ در رنگ آمیزی تمام بخش های دفتر مرکزی مأموریت+ استفاده شده است. تا حد ممکن سعی شد سنت و مدرن با خلاقیت، نوآوری و ایده های جدید در هم ترکیب شوند تا طرحی نو دراندازیم و خدا را شکر این مهم حاصل شد. از تمام فضاهای خالی دفتر به خوبی استفاده شده است تا ترکیب همه چیز به درستی در کنار هم قرار بگیرد و مکانی باشد آرامش بخش برای کار و تفکر بر روی سایت مأموریت+ و اکوسیستم آن. خانه دلتان سبز/ محمد کارگر مزرعه ملا.

منبع:

مأموریت+