استاندارد مأموریت+

مجله مأموریت+
1394-02-05

استاندارد مأموریت+

مأموریت+ یک سایت پُر دل و جرات است که کارهای نوآورانه، بزرگ، متفاوت و جسورانه ای انجام می دهد؛ مثلا: استاندارد مأموریت برای اولین بار توسط یک سایت داخلی در فضای اینترنت مطرح شد و کارهای مقدماتی آن به پایان رسید و در دستور کار مأموریت+ قرار دارد تا بر روی کالاها و خدمات شرکت ها و کسب و کارهای حال و آینده‌ی وابسته به مأموریت+ قرار بگیرد تا بهترین محصول*کالا یا خدمات* را به دست مردم کشورمان و در آینده به دست مردم سراسر جهان برسانیم.

منبع:

مأموریت+