بخش اخبار مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
1394-11-23
مجله مأموریت+
1394-11-23

بخش اخبار مأموریت+

برای خیلی از کاربران*مخاطبین و اعضای مأموریتی* مأموریت+ جذاب بود که پیشرفت های سایت مأموریت+ را ببینند، چرا که هر روز به سایت سر می‌زدند، با ما در ارتباط بودند تا از پیشرفت های مأموریت+ مطلع شوند، بنابراین بخش اخبار مأموریت+ را راه اندازی نمودیم تا خبرهای داغ سایت مأموریت+ و اکوسیستم آن سریع به دست کاربران عزیزمان برسد. آرشیو اخبار مأموریت+.

منبع:

مأموریت+