بخش اخبار مأموریت+

باز سازی دفتر مرکزی مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
مجله مأموریت+
۱۳۹۴-۱۱-۲۳

بخش اخبار مأموریت+

برای خیلی از کاربران مأموریت+ جذاب بود که پیشرفت های سایت مأموریت را ببینند، چرا که هر روز به سایت سر میزدند، با ما در ارتباط بودند تا از پیشرفت های مأموریت مطلع شوند، بنابراین بخش اخبار مأموریت را راه اندازی کردیم تا خبرهای داغ سایت مأموریت و اکوسیستم آن سریع به دست کاربران عزیزمان برسد. آرشیو اخبار مأموریت+