دسته‌بندی نشده

1399-05-16

با جمعِ یاران می رویم

حافظ بیا که دوباره با هم سری به کوچه ی تاریخ بزنیم برویم و شمس را پیدا کنیم برای شادیِ مولانا او را همراه خود ببریم […]
1399-05-16

کاروانِ عشق

ما را چه شد که چون تویی هوا خواهِ ما شد؟ دل در دلِ زمین و زمان نماند و پریشانِ ما شد؟ آدم هبوط کرد به […]
1399-04-13

نشانه ها

خواسته هایش*اهداف، رویاها و آرزوها* را در زندگی مشخص کرده بود و هر کدام از آنها را به هدفی مشخص و ملموس تبدیل کرده بود حال، […]
1398-10-21

مُلک سلیمانی

فکر کردند بروی چه می شود؟ آن راهِ مقدسِ ما گُم می شود! بعدِ رفتنِ قاسمِ سلیمانی دارد مُلک سلیمانی برپا می شود قاسمم از آن […]