یه دریایی‌ام

کنارِ تو سرگرمِ آرامشم

ای تو همه‌ی خواهشم

فراوونی تویِ قلبِ شهر

مثلِ ماه تو آسمونِ شب

من با تو سکوت‌و تو

من با تو غروب‌و تو

من با تو طلوع‌و تو

من با تو یه دریایی‌ام

که تا هر کجایی برم جای توست

ستاره تو قلبِ شبِ ماه توست

کنارِ تو موج‌هام به ساحل رسید

جزیره تو شب رویِ مهتاب‌و دید

چه طوفان, چه آروم، یه دریایی‌ام

چه خلیج فارس, چه خزر، یه ایرانی‌ام

چه اهواز, چه بندر، چه می‌دانی‌ام!؟

من عاشقِ مرد و زنِ دریایی‌ام

اما, همیشه, به تنهایی‌ام

میییییییبااااااااللللللللممم*میبالم*

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۸/۵/۱۹

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر