گذشته‌ی تاریک- آینده‌ی روشن

از روزی که سرنوشتِ برخی را فهمیده‌ام

دیگر سنگ کسی را به سینه نمیزنم

اینکه فلانی که بود و چه کارهایی کرد

دیگر معادله‌ی واقعیِ تاریخ را با خیالِ خوشم به هم نمیزنم

خوب و بد هر چه بود گذشت، “میزان حالِ فعلی افراد است*امام خمینی(ره)*

دیگر به گذشته‌ی کسی سر نمیزنم

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۷/۲۰

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر