کسب درآمد از مأموریت+

 

اعضای مأموریتی، برای کسب درآمد از مأموریت+ می توانید در بخش های زیر با ما همکاری داشته باشید:

گرفتن سفارش طراحی وب سایت برای شرکت “نامداران پارس ایساتیس” در بخش آی تی و طراحی وب سایت.

فروش کتاب های: ذهن های بسته، ذهن های باز، مأموریت، خصوصیات یک مأموریتی.

مشارکت در فروش محصولات فروشگاه اینترنتی مأموریت+.

بخش های متنوع دیگر در حال بررسی می باشد و در زمان مناسب به بخش “کسب درآمد از مأموریت+” اضافه خواهند شد.

منبع:

روابط عمومی مأموریت+.