چوپان بهاری

مأموریت+: هرچه طبیعت سرسبزتر باشد زندگی دلنشین تر خواهد بود. چوپانی طبیعت‌دوست در کنار شغل خود به درختکاری هم مشغول می شود تا یادگاری با ارزشی را از خود به یادگار بگذارد. “نورالدین توسلی” ۵۷ ساله ساکن روستای “قاضی‌خان سفلی” در ایلام، دامدار طبیعت‌دوستی است که هر روز که مشغول چرای دام‌های خود می‌شود در کنارش ۱۰۰ تا ۲۰۰ نهال هم می‌کارد.

شاید ما نتوانیم کار قاضی‌خان سفلی را انجام دهیم و جا پای او بگذاریم که اگر این کار را کنیم خیلی عالی می شود اما می توانیم کاری کنیم که طبیعت به رویش و سرسبزی خودش ادامه دهد؛ وقتی به طبیعت می رویم هوای طبیعت را داشته باشیم کار ارزشمندی انجام داده ایم و به نوعی زحمت افرادی چون “نورالدین” را قدر دانسته ایم. در اینجا با افتخار به ایشان با خطی طلایی می گوییم نورالدین توسلی “تو قهرمانی“.

منبع:

اینترنت

گردآوری، تکمیل و تنظیم:

سایت مأموریت+.

بازگشت به صفحه ی تو قهرمانی