چشمِ دل

نگاهت در نگاهم کرد خانه

دلم ساخت از برایت آشیانه

همان دم که چشمِ دل تو را دید

نمی‌داند دگر راهِ زمانه

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۲/۲

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر