واژه‌نامه مأموریت+

در مأموریت+ کلمات و جملات پُر کاربردی وجود دارند که معانی مختص به خودشان را دارند، در ادامه با آنها آشنا می شوید:

ابعاد زندگی*شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی*

خواسته‌ها*اهداف، رویاها و آرزوها*

خواسته*هدف، رویا و آرزو*

محتوا*نوشتاری- مقاله، دیداری- ویدیو، شنیداری- پادکست*

کاربران*مخاطبین و اعضاء مأموریتی*

مأموریتی ها*اعضاء*

مخاطبین*افرادی که عضو مأموریت+ نیستند*

سلامتی* فکری، روحی و جسمی*

اهداف*شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی*

محصول*کالا یا خدمات*

منبع:

روابط عمومی مأموریت+