میخانه‌ی ناب

بیرون نکنیم از درِ میخانه‌ی نابم!

من سرخوش از این مستی‌ام و شُربِ مدامم

مستم به خدا کز تو خدا مستیِ من هست

عقل هست و عشق هست و سرِ مستیم هم هست

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

– – –

پینوشت:

از شرابِ بیخودی ساقی بده؛ یک دو ساغر تا شوم مست و خراب

گویم از اَسرارِ هر ناگفتنی؛ پیشِ زاهد گر خطا و گر ثواب/ ملاهادی سبزواری

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر