مقصدِ ناپیدا

چشمهایت را ببند

بیا از زمین فاصله گیریم

خورشید و ماه و اختران را بالاتر رویم

برویم و برویم و کهکشان را درنوردیم

ورای کهکشان باز هم رویم و رویم

آیا رسیم به جانِ جانان!؟

آیا به آستانه‌ی کوی او رسیم!؟

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۱/۱۳

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر