مستند بهت میاد

در “مستند بهت میاد” که با تلاش مرکز مستند سوره و مرکز حوزه ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی تهیه شده است، سیر افول و نزول و سعود پوشش و حجاب در کشور بررسی می شود؛ بررسی تأثیر الگوهای شرق و غرب، سبک های جدید پوشش و آرایش از گذشته تا کنون و عمل های زیبایی و لوازم های آرایشی و مُد و فشن های مختلف در این مستند مورد بررسی قرار گرفته و به معضلات و چالش های پیش روی جامعه ی امروزی در این موارد پرداخته شده است.

بازگشت به صفحه ی دنیای پوشش، مُد و حجاب