مستند باشگاه شهرت

دو مورد از دلایل اصلی و مهم استفاده از پوشش های نامتعارف در سطح جامعه و در فضای مجازی, یکی جلب توجه و رسیدن به شهرت می باشد و دیگری الگو گرفتن و تأثیرپذیری از افراد مشهور و شناخته شده است. در این مستند که با نام “باشگاه شهرت” نامگذاری شده, برخی از افراد مشهور که به شهرت بسیار زیادی رسیده اند مورد بررسی قرار می گیرند و تأثیرات منفی و مثبت شهرت در آن بازگو می شوند.

بازگشت به صفحه ی دنیای پوشش، مُد و حجاب