نه از اینم نه از آنم

من همینم من همانم

من همان روحم که در جسم

به تدبیرِ تو به تبعیدِ زمینم

کوزه‌ای دارم به دستم

قطره‌ای در آن نباشد

گر تو آن را پُر نمایی

ناگزیرم تا بنوشم

تا بنوشم روشنم شاید شود

رازِ دهرِ تو تا در آن بکوشم

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۲/۱۰

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر