از آن روزی که در این مکانم

از اینجا راهیِ آن لامکانم

مگر زنجیرِ مویی گیردم دست

وگرنه سر به شیدایی برآرم/ حافظ

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۹/۵/۳۰

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر