فرکانس چیست و چه نقشی در موفقیت ما دارد؟

نقش احساس در رسیدن به موفقیت
1399-03-23
عشق بی قید و شرط
1399-03-23

فرکانس چیست و چه نقشی در موفقیت ما دارد؟

داشتم داخل خورجین اسرارآمیز موفقیت را می گشتم که دستم به شیءی خورد، آن را بیرون آوردم، دیدم وااای چه الماسی!، چرا تاکنون از این موردِ مهم به صراحت مقاله ای ننوشته ام؟ و این مقاله در مورد این الماس گرانبهاست:”فرکانس”

از احساس و نقش آن در رسیدن به موفقیت در مقاله ی قبل گفته شد و احساس مثبت و سازنده باعث می شود تو در یک موج فرکانسی خاص قرار بگیری که این موج فرکانس، دنیای مخصوص به خودش را دارد

طرز فکر انسان های موفق، زمین تا آسمان با افراد غیر موفق فرق می کند، به خاطر همین است که آنها مخصوص یک طبقه ی خاص از اجتماع هستند و اینها مخصوص یک طبقه ی دیگر از اجتماع و به نوعی هر کدام در دنیای مخصوص به خودشان زندگی می کنند. در اصل ما در اجتماع سه نوع طبقه اجتماعی داریم: ۱- ثروتمند و مرفه، ۲- متوسط و رو به بالا و یا پایین ۳- فقیر و زیر خط فقر

انسان های هر کدام از این سه طبقه از اجتماع، آداب و رسوم مخصوص به خودشان را دارند، طرز فکر مخصوص به خودشان را دارند و بگذار بگویم که فرکانس مخصوص به خودشان را دارند

اجازه بده اول از همه مثال های دنیای واقعی را با هم مرور کنیم تا ببینیم این فرکانس چگونه کار می کند:

“به موج های رادیویی گوش کرده ای!؟ هر موج رادیو روی یک موضوع خاص متمرکز است؛ رادیو ورزش به موضوعات ورزشی می پردازد، رادیو جوان به موضوعاتی می پردازد که برای جوانان جذابیت دارد، رادیو اقتصاد به مسائل اقتصادی نظر دارد، رادیو آوا موسیقی پخش می کند و…

کانال های تلویزیونی چه!؟ هر کانال تلویزیون نیز مانند رادیو، مخاطبین مخصوص به خودش را دارد، شبکه پویا برای کودکان است، شبکه خبر مخصوص کسانی است که اخبار را دنبال می کنند، شبکه نسیم برای افرادی است که می خواهند سرگرم شوند، شبکه نمایش مخصوص افراد اهل فیلم است و…”

وقتی تو در زندگی مأموریت و اهداف خود را در تمام ابعاد زندگی*شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی* مشخص کرده باشی، باور داشته باشی که به آنها می رسی و احساس خوبی نسبت به آنها داشته باشی این موارد باعث می شود روی آن موج فرکانسی خاص قرار بگیری و دقیقا اول نشانه ها و بعد با تمرکز و تلاش نتایج رسیدن به همان ها را در زندگی خودت به دست آوری

مثلا فرض کن در بُعد زندگی شخصی می خواهی رشد کنی و فکر و روح و جسم خود را پرورش دهی؛ اگر به این موضوع توجه نمایی، آن را باور داشته باشی که می توانی این کار را انجام دهی و بر روی آن تمرکز کنی و احساسات خوبی نسبت به این موضوع داشته باشی که همه چیز در حال بهبود است، نشانه ها و نتایج رسیدن به این هدف را دریافت می کنی. ممکن است در روزهای آینده با مطالبی از این دست در دنیای واقعی و مجازی مواجه شوی که به تو کمک کنند تو از نظر شخصی رشد کنی، ممکن است برنامه های رادیویی و یا تلویزیونی را در این خصوص بشنوی و ببینی و…

بنابراین به هر چیزی که توجه کنی، روی آن متمرکز شوی، آن را باور داشته باشی و احساسات خوبی نسبت به آن داشته باشی بر روی آن فرکانس قرار می گیری و آن چیز هر چه که باشد به نوعی وارد زندگی ات می شود، وقتی وارد زندگی ات شد باید تلاش کنی تا آن را در زندگی خودت حفظ کنی

چه چیز باعث می شود که ما روی فرکانس مورد علاقه ی خود قرار نگیریم و به خواسته هایمان نرسیم؟

اگر در بین دنیای درونت با دنیایی که می خواهی آن را در بیرون بسازی یعنی رسیدن به خواسته ها در تمام ابعاد زندگی ات، تضاد*ناسازگاری، اختلاف* وجود داشته باشد موفق نمی شوی، این یک حقیقت مسلم در دنیای موفقیت است

دیده ای که گاهی رادیو و تلویزیون درست برنامه ها را پخش نمی کنند و به نوعی پارازیت دارند!، در این جور مواقع مانعی وجود دارد؛ در دنیای واقعیِ هر یک از ما نیز دقیقا اینگونه است و این موانع بیشتر ذهنی هستند، اعتقادی هستند، به عمق باورها و احساسات ما مرتبط می شوند. تو ممکن است بگویی: “من باور دارم که به این هدف می رسم”، اما ممکن است این گفته ی تو از عُمق باورهایت نشأت نگرفته باشد و یک چیز ظاهری باشد، فقط آن را در کلامِ خود جاری کرده باشی، عمیقا آن را باور نکرده ای، عمیقا به این احساس سازنده و مثبت نرسیده باشی و شاید هم تلاش هایت غیر متمرکز است، اینگونه رسیدن به آن هدف نیز هر چه که باشد ممکن نمی شود

این را بدان محال است که تو با کنترل تلویزیون، مثلا کانال شبکه ی ۳ را بگیری و برنامه های شبکه دو برایت پخش شود، مگر اینکه تنظیمات تلویزیونت به هم خورده باشد؛ محال است به چیزهای که می خواهی به آنها برسی باور داشته باشی و احساسات خوبی نسبت به آنها داشته باشی، روی آنها متمرکز باشی، برای رسیدن به آنها هوشمندانه تلاش کنی اما به آنها نرسی مگر اینکه در ذهن و احساساتت ضعیف عمل کرده باشی و به نشانه ها دقت نکرده باشی

آیا می دانی پشت باور چیست که می گویند: “هر چیزی را باور داشته باشی به آن می رسی!؟” آری، فرکانسی است که باور ایجاد می کند. من نیز سال ها پیش برایم این موضوع یک چیز تخیلی و ساختگی در دنیای موفقیت به نظر می رسید تا اینکه رمز کار را فهمیدم. وقتی تو به رسیدن به هدفی عمیقا باور داری، نشانه هایی را دریافت می کنی که این نشانه ها تو را برای رسیدن به آن هدف یاری می کنند چون تو روی آن موج فرکانس قرار گرفته ای

قانون فرکانس زیربنای قانون جذب است که قانون جهان است، خداوند به گونه ای این جهان را آفریده است که هر چیزی مثل خودش را جذب کند و اگر جُز این باشد نظم همه چیز به هم می ریزد

بهترین فرکانسی که می توانیم روی آن قرار بگیریم کدام است؟

فرکانس اسلام و معنویت به سمت خیر مطلق است، بهترین فرکانس عالم است، هم دنیای درونت را سیراب می کند و هم دنیای بیرونت را. تمامی خوبی ها، خیرها، برکت ها، زیبایی ها، آرامش ها، سلامتی ها، آگاهی ها و دانش های ناب، اعتماد به نفس واقعی نه کاذب را به سمتت جذب می کند چون اینگونه چیزها بر روی این فرکانس قرار دارند و بر روی این فرکانس تنظیم شده اند

همچنین آنچه در قرآن کریم در مورد فرکانس و قانون جذب یافتم آیه ۲۶ سوره نور بود که در آن گفته شده است: “زنان پلید براى مردان پلیدند و مردان پلید براى زنان پلید و زنان پاک براى مردان پاکند و مردان پاک براى زنان پاک. اینان از آنچه درباره ایشان مى‌گویند بر کنارند، براى آنان آمرزش و روزىِ نیکو خواهد بود”. مولانا نیز سروده است: “ناریان مر ناریان را جاذب‌اند؛ نوریان مر نوریان را طالب‌اند”

خب حالا باید چه کاری انجام دهیم؟

بدان در زندگی خود چه کاره هستی*مأموریت خود را مشخص کن*، دقیقا از زندگی چه می خواهی*خواسته هایت را مشخص کن*، باور داشته باش که به آنها می رسی*باور عمیق نه اینکه فقط به کلام بیاوری*، احساسات خوبی نسبت به خواسته هایت*اهداف، رویاها و آرزوها* و جهان اطرافت داشته باش*مثبت اندیش باش*، متمرکز باش*از این شاخه به آن شاخه نپر*، به نشانه ها توجه کن و هوشمندانه در تلاش باش؛ اینگونه دیر یا زود به آنچه خواسته ای خواهی رسید

دقت کرده ای وقتی در برخی مجالس کاری یا دوستانه حضور داری، نسبت به برخی افراد احساس بسیار خوبی داری و نسبت به برخی احساس بدی داری؟ این به خاطر این است که آن اشخاص در حال ارتعاش احساسات خود هستند حتی اگر با تو همکلام نشده باشند و زمانی که تو نیز روی فرکانس دنیای موفقیت قرار گرفته باشی به گونه ای با اینگونه افراد که روی فرکانس موفقیت قرار دارند به آرامش می رسی و دلت می خواهد به سمت آنها جذب شوی و زمانی که این ارتباط شکل بگیرد اتفاقات خوبی رقم می خورند؛ دوستی ها شکل می گیرند، همکاری ها شروع می شوند، مشارکت ها آغاز می شوند، سرمایه گذاری ها شکل می گیرند و… بسیاری اتفاقات خوب دیگر

یا وقتی به یاد فردی هستیم کمی بعد یا خبری از او می شنویم و یا او با ما تماس می گیرد و یا به احتمال زیاد او هم به یاد ما هست و می شود این بیت شعر صائب تبریزی: “فرامشی ز فراموشی تو می خیزد؛ اگر تو یاد کنی یاد می کنیم ترا”

برعکس این موضوع هم اتفاق می افتد، افرادی که ساز ناله ی شان همیشه کوک است، باورها و احساسات خوبی نسبت به افراد موفق و دنیای موفقیت ندارند، وقتی افرادی مانند خودشان را می بینند خیلی راحت با آنها گرم می گیرند و به نوعی پذیرای هم هستند، متوجه هستی که برای چه؟ چون هر دوی این افراد بر روی یک فرکانس احساسی قرار دارند: “منفی” و به نوعی از افراد موفق گریزانند و حس خوبی نسبت به آنها ندارند چون دنیای منفی خود را خیلی دوست دارند و نمی خواهند آن را ترک کنند

البته حق با هر دوی این افراد است، یعنی چه افرادی که فرکانس مثبتی دارند و چه افرادی که فرکانس منفی دارند؛ در دنیا هم اتفاقات خوب می افتد و هم اتفاقات بد، اما آنچه ثابت شده است این است که افرادی که بر روی فرکانس مثبتی قرار دارند به خواسته هایشان می رسند و دنیا را می سازند و آن را به جای بهتری برای زندگی تبدیل می کنند؛ چرا؟ چون در هر دو صورت این قانون نامرئی عمل می کند چه منفی و چه مثبت

پس چگونه است که فردی فقیر در اجتماع پس از سال ها سر از طبقه ی مرفه و ثروتمند اجتماع در می آورد؟

چون می دانسته می تواند خود را به جایگاه آنها برساند، خود را بر روی این فرکانس قرار داده است، با اینگونه افراد نشست و برخاست داشته است، با طرز فکر اینگونه افراد آشنا بوده و از آنها آموخته است و در نتیجه تلاش کرده است تا هم رده با آنها زندگی کند

یادت باشه، ندانی در این دنیا چه خبره، چه قوانینِ نامرئی وجود داره، حتی اگه باهوش ترین و یا تحصیلکرده ترین آدم روی زمین هم باشی نمی توانی به خواسته هایت برسی و یا اگر هم برسی به سادگی آنها را از دست می دهی، ولی اگر بدانی در این دنیا چه خبره، چه قوانینِ نامرئی وجود داره، این گفته ۱۸۰ درجه تفاوت خواهد داشت، یعنی به خواسته هایت می رسی و فراتر از آنها را به دست می آوری حتی اگر هوش سرشاری نداشته باشی و به معنی آکادمیک تحصیل کرده نباشی، قطعا به آنچه می خواهی می رسی، تنها کافی است این قوانین را بپذیری و در راستای آنها گام برداری

می دانم شاید بگویی: “نمی توانم، دنیای من پُر است از چیزهای منفی”، اما چاره ی دیگری نداری، مسیر صحیح موفقیت این است، این مسیر تو را به مقصد با شکوهت می رساند، این همان مسیری است که هر انسان موفقی آن را پیموده است و یا در حال پیمودن آن است؛ محدودیت های ذهنی ات را رفع کن، باورها، نگرش ها و احساساتت را به سمت مثبت تغییر بده تا این دنیا به کامت بچرخد، چون در مسیر موفقیت این موضوع خیلی مهم است، خیلی

در آخر جملاتی را از افرادی دیگر گلچین کرده ام که می توانند برایت این مقاله را تکمیل کنند، امیدوارم به آنها نیز توجه داشته باشی:

می دونستی جمله دل به دل راه داره تو قرآن هم هست!؟؛ خدا میگه: “فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ- پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم/ بقره- ۱۵۲”. پس هر موقع به یاد خدا بودی مطمئن باش خدا هم به یادت بوده/

مَن تَمارَضَ مَرِض وَمَن تَفاقَرَ افتَقَر- یعنی کسی که خود را به مریضی بیندازد مریض می شود و کسی که خود را به فقیری بیندازد فقیر می شود/ رسول خدا(ص)

آنکه مصائب کوچک را بزرگ شمارد خداوند او را به مصیبت هاى بزرگ مبتلا مى سازد/ امام علی(ع)

اظهار توانگری گونه ای از شکر است. فقیر جلوه دادن فقر می آورد/ امام علی(ع)

آنکه به فقر تظاهر کند فقیر شود/ امام علی(ع)

یقین چه خوب اندوه را می‌راند/ امام علی(ع)

کسی که خود را به اندوه می‌زند اهل اندوه می‌شود/ امام کاظم(ع)

آنکه اندوه بسیار خورد تنى بیمار داشته باشد/ حضرت مسیح(ع)

هر کس از هرچه بترسد همان را بر او گمارند/ معین الدین فراهی هروی- حدائق الحقایق

یعقوب گفت من اندوهگین می شوم به فراق یوسف و می ترسم از خوردن گرگ. چون او این سخن به زبان مبارکش رفت همان اندوه بر دل وی مستولی گشت و همان خوف بر ضمیر وی غالب آمد زیرا که سخن انبیاء حق است و قاعده آن است که: “هر کس از چیزی بترسد همان را بر او گمارند”/ معین الدین فراهی هروی- حدائق الحقایق

ما شادی ها و غم های خود را مدت ها پیش از آنکه تجربه شان کنیم انتخاب کرده ایم/ جبران خلیل جبران

تو خواهی نیک و خواهی بد کن امروز ای پسر کاینجا؛ عمل گر بد بود ور نیک بر عامل رقم گردد/ سعدی

جهان هستی همچون آینه عمل می کند. قانون جذب آن ارتعاشی را که تو می فرستی دریافت می کند و با شدت چند برابر به تو باز می گردند، حتی اگر این ارتعاش به ضرر تو باشد/

شگفت انگیز است اگر بدانید قلب یک فضای الکترومغناطیسی دارد که قوی تر از مغز عمل می کند، این به آن معناست که دیگران می توانند انرژی قلب ما را دریافت کنند/

آن کسی که در میدان انرژی شما زندگی می کند از انرژی شما تغذیه می کند، در انتخاب هایتان هوشیار باشید/

همه اشخاص و اتفاقات در زندگی شما انعکاسی است از درونیات شما، درک این قانون باعث مى شود هرگز سعی نکنید دیگران را اصلاح کنید، درون خود را بنگرید/

نور خواهی مستعدِ نور شو/ مولانا

وقتی که حواس خود را بر روی وقایع منفی دنیا متمرکز می کنید، نه فقط بر آنها می افزایید بلکه همچنین جنبه های منفی بیشتری را به زندگی خود وارد می کنید/ راندا برن

نمی توانی هر روز خودِ کهنه ات را به جهان بدهی و انتظار داشته باشی جهان برای تو تازه شود، شما نیز مرتباً باید در خود تحول ایجاد کنید/

با تمرکز کردن بر افکار منفی و بدبینی اتفاقات بد تازه‌ای را خلق می‌کنید که اصلاً رُخ نداده‌اند و خودتان به استقبال آنها می‌روید/

هرگز نگو “دنیا به من پشت کرده”، شاید تویی که برعکس نشسته ای/

فرمول سرنوشت: همه چیز انرژی است، انرژی به دنبال تصورات و تفکرات می آید، تصورات و تفکرات باورها می شوند، باورها واقعیت را خلق می کنند و واقعیات زندگی و سرنوشت را تعیین می کنند/

تا زمانی که دریا راهی به درون کشتی پیدا نکرده است خطری ندارد؛ افکار منفی دیگران نیز برای ما خطری ندارند مگر اینکه اجازه دهیم وارد ذهنمان شوند/

ما تبدیل به چیزی می شویم که درباره ی آن می اندیشیم/ ارل نایتینگل- یکی از قدیمی و معروف ترین اساتید موفقیت جهان

ارتعاش به معنای یکی شدن با خواسته تان است و نه فقط فکر کردن. وقتی به چیزی می اندیشید فقط دارید فکر می کنید و این ارتعاش نیست و پاسخی دریافت نمی کنید ولی ارتعاش همسو شدن با هدف و خواسته است، مثلا اگر شما آرامش می خواهید اینطور باید ارتعاش بفرستید، باید همه ی  وجودتان آرامش شود و آن را احساس کنید. باید خودتان را آرام کنید و خوب احساس کنید تا قانون به کار بی افتد و آرامش در همه ی امور زندگی تان را دریافت کنید نه اینکه فقط به آرامش فکر کنید. مثلا اگر پول می خواهید باید ارتعاش پول را بفرستید، باید همه ی وجودتان سرشار از شوق پول باشد، باید آن مبلغ کمِ پولی را که دارید هر چند ناچیز را دوست داشته باشید نه اینکه از کم بودنش ناله کنید. قانون جذب کم و زیاد نمی فهمد وقتی میبیند شما از پولتان احساس خوبی دارید این را به معنای پول داشتن شما می گیرید و از آن مقدار بیشتری به شما می دهد، این یعنی ارتعاش، شما با پول یکی می شوید یا هم ارتعاش می شوید. بر اساس قانون ارتعاش هر چیزی در حال حرکت است و هیچ چیز ساکن نیست. از متراکم ترین ماده تا رقیق ترین آن, همه چیز مدام در حال ارتعاش است، از پایین ترین سطح ارتعاش تا بالاترین سطح آن، میلیون میلیون سطح وجود دارد، از الکترون گرفته تا کُل جهان هستی، همه چیز در ارتعاش است/

افراد موفق به چه چیزهایی فکر می کنند؟ طی یک بررسی در زندگی افراد موفق، از آنها پرسیده شد که “اغلب اوقات به چه فکر می‌کنند؟”، بیشترین جواب های داده شده به این پرسش آن بود که اغلب اوقات این افراد به خواسته‌هایشان فکر می‌کنند و اینکه چگونه می‌توانند راهی بسوی خواسته‌های خود بیابند. ناموفق‌ها و ناخشنودها اغلب درباره ی آنچه نمی‌خواهند فکر می‌کنند و حرف می‌زنند. درباره ی مسائل و نگرانی‌هایشان حرف می‌زنند و گناه ناکامی‌هایشان را به گردن دیگران می‌اندازند و زیر بار مسئولیت نمی‌روند/

انسان های بیچاره! آنها می خواهند تغییر کنند و نمی دانند چگونه!؟ آنها روش ها را نمی دانند. در یک بن بست گیر افتاده اند. آنچه دیروز برایشان اتفاق افتاده امروز نیز اتفاق می افتد و فردا هم اتفاق خواهد افتاد. آنها همیشه همان اشتباهات را تکرار می کنند و حتی گلوله توپ نیز نمی تواند به آنها درس های زندگی را بیاموزد. همه چیزها، همه شرایطی که بیرون از ما اتفاق می افتد، در سطح این جهان، همگی منحصراً بازتاب چیزی است که در درون با خود حمل می کنیم. جهان بیرونی بازتاب درون ماست. وقتی کسی از لحاظ درونی تغییر می کند و اگر آن تغییر اساسی باشد پس از آن شرایط زندگی و جهان بیرونی اش نیز تغییر می کند/ سامائل آئون ویور- تحول باطن

همانطور که انعکاس ماه و ستاره ها در آب دیده می شود، انعکاس ذهن و روح را در جسم می توان دید/

هر اندازه قدرت احساسات مثبت شما زیادتر باشد، نیروی بیشتری برای جذب چیزهای مورد علاقه تان خواهید داشت/ راندا برن

افراد موفق اول احساسشون خوب بوده بعد موفق شدن/

قبل از اینکه تو زندگى برنده بشى اول باید تو ذهنت برنده بشى، هر روز موفقیتت رو تو ذهنت تصویرسازى کن/

کیفیت فکرهایت کیفیت زندگی ات را معلوم می کند/ آل پاچینو

اگر بتوانید چیزی را در ذهنتان تصور کنید، در واقعیت هم می توانید آن را تجربه کنید/ جک ما- یکی از بزرگترین کارآفرینان جهان

هر کس در مورد خود داستانی ساخته و مدام در ذهنش آن را تکرار می‌کند. مهم نیست که این داستان چقدر واقعی است، مهم این است که واقعیت او به تدریج بر اساس همان داستان ساخته می‌شود؛ داستان شما چیست؟/

موفقیت یک عقیده بیرونی نیست، یک احساس درونی از خوب بودن است/ کارلوس اسلیم- کارآفرین، بازرگان و سرمایه‌دار

فراموش نکنیم مثبت اندیشی با ساده اندیشی تفاوتی اساسی و مهم دارد. ما در مثبت اندیشی واقعیت ها را می بینیم چرا که معتقدیم: “منفی ها و مشکلات در زندگی ما وجود دارند، اما ما به لطف خدا اثر آنها را در زندگی خود خنثی کرده و با انرژی مثبت و روحیه قدرتمند بر آنها غلبه می کنیم”؛ به این صورت که از تهدیدها فرصت می سازیم و می دانیم که شکست یعنی تجربه و تجربه قسمتی از مسیر موفقیت است/

ارتعاشات وجودی تو تمام ابعاد کیهان را در بر می گیرد و اتفاقات و آدم هایی که تشابه ارتعاشی با تو دارند را جذب زندگی تو می کند؛ این راز خلقت و قانون ارتعاش می باشد/

علت‏ اساسی جذب و دفع را باید در سنخیت و تضاد جستجو کرد، همچنانکه از نظر بحث‌های فلسفی مسلم است که “السنخیه عله الانضمام”. گاهی دو نفر انسان یکدیگر را جذب می‏ کنند و دلشان می‏خواهد با یکدیگر دوست و رفیق باشند. این رمزی دارد و رمزش جز سنخیت نیست. این دو نفر تا در بین‌شان مشابهتی نباشد همدیگر را جذب نمی‏ کنند و متمایل به‏ دوستی با یکدیگر نخواهند شد و به طور کلی نزدیکی هر دو موجود دلیل بر یک‏ نحو مشابهت و سنخیتی است در بین آنها/ شهید مرتضی مطهری

افرادی که هم ارتعاش با تو باشند همیشه درکنارت خواهند بود، افرادی که تضاد فرکانسی با تو دارند از زندگی ات حذف خواهند شد، روی خودت کار کن تا بهترین ها را جذب کنی/

هاله ی ما مانند آهنربایی است که به هر کجا که برویم کلیه ی ارتعاشات و انرژی هایی همسان اطراف را به خود جذب می کند، پس خیلی مهم است که هاله مان را پاکسازی کنیم و آن را از ارتعاشات بیگانه*منفی* محافظت کنیم/

هیچ کسی از شانس و اتفاق دارای یک برند شخصیِ ناب، مانا و قدرتمند نشده است. موفق شدن شانسی نیست و زندگی رویایی ساختن از تغییر شروع می شود، تغییر در نگاه، رفتار و سبک زندگی/ امید ملائکه- متخصص برندسازی

به قوانین و مقررات نامرئی در جهان احترام بگذارید؛ چهار قدرت نامرئی برای موفقیت در فروش وجود دارد، آنها عبارتند از: رفتار، گفتگوی درونی با خود، تمرکز، باورها/

۱۳۹۹/۳/۲۳

منبع:

مأموریت+/ مقالات محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *