فرمول رسیدن به خواسته ها= شرایط، قوانین، ضوابط، تبصره ها، تعهدات

توجه به دو حس بینایی و شنوایی
1398-02-14
به کجا می کشیم ای که تو آن آنِ منی؟
1398-02-14

فرمول رسیدن به خواسته ها= شرایط، قوانین، ضوابط، تبصره ها، تعهدات

طی سال ها تحقیقاتِ عمیق و وسیعم در مورد عوامل موفقیت در تمام ابعاد زندگی*شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی*، چند روزی است که یک چیز جالب و مهم کشف کردم و آن چیز جالب و مهم، نام مقاله ی این هفته است که هفته ی پیش در مورد آن برای شما کاربران فهمیمِ مأموریت+ گفته بودم، یعنی “فرمول رسیدن به خواسته ها= شرایط، قوانین، ضوابط، تبصره ها، تعهدات”

هر چیزی که فکرش را کنیم این پنج مورد را در خودش دارد: “شرایط، قوانین، ضوابط، تبصره ها، تعهدات”

خُب، شاید بپرسید: “این کشف چرا مهم است و به چه دردِ زندگی ما می خورد؟”

باید بگویم: “داشتن و یا رعایت هر یک از این ۵ مورد*شرایط، قوانین، ضوابط، تبصره ها، تعهدات* باعث موفقیت ما در رسیدن به خواسته ها*اهداف، رویاها، آرزوها* می شود و رعایت نکردن حتی یکی از این پنج مورد ما را از رسیدن به خواسته هایمان دور می کند و یا اگر هم موفق شویم موفقیت پایداری را برایمان رقم نمی زند”

بیایید اول هر یک از این ۵ مورد را تعریف کنیم:

۱- شرایط: یعنی داشتن پیش زمینه هایی برای رسیدن به هر خواسته، مثل علاقه، نیاز، تکلیف، وظیفه و… شرایط یا وجود دارند، یا باید توسط شخص و یا اشخاصی ایجاد شوند و یا در آینده ایجاد می شوند.

۲- قوانین: یعنی رعایت اصولی که اگر رعایت شوند رسیدن به آن خواسته ممکن می شود و بدون رعایت آن قوانین رسیدن به خواسته ی مورد نظر ممکن نیست و یا اگر قوانین رعایت نشوند و رسیدن به خواسته ممکن باشد اما ماندگاری و دوامی ندارد. ارزش های شخصی، اخلاقی و الهی نیز می توانند در قوانین قرار داشته باشند.

۳- ضوابط: یعنی فراموش نکردن شرایط، قوانین، تبصرها و تعهداتی که باعث می شوند ما تا رسیدن به آن خواسته تلاش خود را بدون توقف ادامه دهیم که اگر فراموش شوند با مشکل روبرو می شویم.

۴- تبصرها: یعنی یک سری توضیحات بیشتر در خصوص اینکه اهمیت خواسته ی مورد نظر برایمان بیشتر اهمیت پیدا کند تا ما وقتی شرایط مهیا شد نهایت تلاش خود را برای رسیدن به خواسته ی مورد نظر انجام دهیم. توضیح دادن قوانین و ارزش ها نیز می تواند در تبصره ها جای داشته باشند.

۵- تعهدات: پایبند بودن به ۴ مورد بالا می باشد و به این معنی است که هر طور شده باید به آن خواسته ی مورد نظر رسید.

بعد از کشف این فرمول موفقیت، وقتی با دقت بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که این فرمولِ رسیدن به تمام خواسته ها*اهداف، رویاها، آرزوها* در زندگی همه ی مردم جهان می باشد، یعنی اینکه قطعا اگر در جهان فردی به خواسته ای پایدار و ماندگار رسیده است این پنج عامل با هم در آن نقش داشته اند؛ بنابراین برای رسیدن به هر خواسته ای “شرایط، قوانین، ضوابط، تبصرها و تعهداتِ” مخصوصی وجود دارد، فرقی هم نمی کند که آن خواسته*هدف، رویا، آرزو* چه چیز باشد؛ چند مثال میزنم:

برای ازدواج: فردی که می خواهد ازدواج کند باید شرایطی داشته باشد مثل رسیدن به سن قانونی، کاری برای امرار معاش، تصمیم به ازدواج و…. باید قوانینی را رعایت کند مثل شناخت شریک زندگی آینده ی خود، چگونگی ساخت یک زندگی مشترک، چگونگی برقراری ارتباط مناسب با همسر و…. باید به ضوابطی پایبند باشد و آنها را هرگز فراموش نکند و آن ضوابط یعنی شرایط، قوانین، تبصرها و تعهدات مربوط به این خواسته. تبصره ها نیز توضیحاتی می باشند که اهمیت موضوع را مشخص می کنند که وقتی ازدواج انجام گرفت چه اتفاقات خوبی بعدش می افتد و مورد آخر تعهدات است، یعنی فردی که قصد ازدواج دارد تعهداتی را به خودش و شریک زندگی آینده اش بدهد تا یک زندگی شیرین و بادوام شکل بگیرد.

برای کارآفرین شدن: برای کارآفرین شدن شرایطی مانند عشق به کارآفرینی در حوزه ی مورد علاقه، داشتن ایده و طرحی برای انجام کار. قوانینی مثل آشنایی با تجارت و زمینه ی کاری مورد نظر برای فعالیت، صدور مجوازت مورد نیاز، ارزش هایی مثل محصول با کیفیت و با قیمت مناسب، خلاقیت در انجام کار. ضوابطی مثل به خاطر سپردن دلیل شروع و انجام کار، شرایط، قوانین، تبصره ها و تعهدات. تبصره هایی مثل خوبی های کارآفرین شدن در زمینه ی مورد علاقه مثل انجام کاری که آن را دوست داریم، رسیدن به درآمد بالا، ایجاد اشتغال برای دیگران. تعهداتی مثل برای خود و دیگران ایجاد اشتغال کردن و اینکه من تا زمانی که در کارم موفق نشده ام دست از تلاش برنمی دارم می توانند برای فرد مطرح باشند.

حتی برای وصل شدن به اینترنت: شرایط می تواند داشتن موبایل، تبلت و یا کامپیوتر باشد، متصل بودن به اینترنت باشد. قوانین می تواند استفاده ی صحیح از اینترنت در مسیر ارزش ها باشد، مدیریت زمان باشد. ضوابط می تواند یادآوری این موضوع باشد که من باید از اینترنت استفاده مفید کنم و وقت خود را در آن به بطالت نگذرانم. تبصره ها می تواند مدیریت زمان در استفاده ی صحیح از اینترنت باشد. تعهدات هم مثل من از اینترنت مفید و بجا استفاده می کنم و نمی گذارم وقتم به بطالت بگذرد برای ما مطرح باشند.

برای رانندگی: شرایطی مثل رسیدن به سن قانونی، علاقه به رانندگی، نیاز به رانندگی. قوانینی مثل داشت گواهینامه رانندگی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی. ضوابطی مثل گرفتن گواهینامه، فراموش نکردن شرایط، قوانین، تبصرها و تعهدات این خواسته. تبصره هایی مثل توضیح این موارد باشد که چرا می خواهم رانندگی کنم؟، چه فوایدی برای من و یا خانواده ی من دارد؟. تعهداتی مثل من برای اینکه بتوانم رانندگی را به خوبی آموزش ببینم و اتومبیل خود را به دست بیاورم مصمم هستم تا گواهینامه رانندگی را بگیرم برای فرد مطرح باشند.

برای موفقیت در تحصیل: شرایطی مثل شرکت در کلاس های درس، پشت سر گذاشتن مقاطع تحصیلی. قوانینی مثل آموزش پذیر بودن و یادگیری فعال نه فقط حفظ نمودن و امتحان دادن که این خود نوعی ارزش می باشد. ضوابطی مثل فراموش نکردن شرایط، قوانین، تبصرها و تعهدات این خواسته، علاقه مند بودن به تحصیل. تبصره هایی مثل فواید تحصیل و خوبی های آن در تمام ابعاد زندگی یعنی شخصی، خانوادگی، کاری و اجتماعی. تعهداتی مثل گرفتن نمره های عالی و یا خوب در درس های مختلف و به مقاطع تحصیلی بالاتری رفتن و کسب مدارج علمی برای فرد مطرح باشند.

و هر چیزی که فکرش را کنیم این پنج موردِ مهم*شرایط، قوانین، ضوابط، تبصره ها، تعهدات* را در خودش دارد.

چطور در تمام ابعادِ زندگی از این فرمول استفاده کنیم؟

کارهای کوچک و روزانه که تکلیفشان مشخص است، آنها را هم بررسی کنیم می بینیم بدون شک این فرمول در آنها نقش دارد یعنی پای “شرایط، قوانین، ضوابط، تبصرها و تعهداتی” در میان است تا آنها به درستی انجام شوند، اما چون ما کارهای کوچک و روزانه را هر روز انجام می دهیم برای ما عادی شده اند؛ تنها یک مثال ساده می زنم، مسواک زدن: شرایط مسواک زدن می تواند این باشد که خوراکی میل کرده باشیم، چیز شیرینی میل کرده باشیم و یا شب ها قبل از خواب مسواک بزنیم. قوانین مسواک زدن هم طرز صحیح مسواک زدن می باشد، ۳۰ دقیقه بعد از میل نمودن غذا باشد، پس از میل نمودن خوراکی های شیرین باشد، دو بار مسواک زدن حتمی در روز باشد. ضوابط مسواک زدن هم زمان مسواک زدن و طرز صحیح مسواک زدن می باشد. تبصرها نیز دلایل مسواک زدن می باشد مثل سالم نگه داشتن دندان ها، دوری از درد دندان، داشتن یک لبخند زیبا با دندان های طبیعی و سفید. تعهدات هم این است که من برای اینکه دندان های سالمی داشته باشم؛ درد دندان را تجربه نکنم، دهان خوشبویی داشته باشم تعهد میدهم هر زمان که لازم بود مخصوصا زمانی که چیز شیرینی میل می کنم و شب ها قبل از خواب حتما مسواک بزنم.

و…

بنابراین هر خواسته ای که داریم، هر کار درستی که انجام داده ایم و انجام می دهیم در این فرمول جای دارند.

از آنجا که کاربران*مخاطبین و اعضاء مأموریتی* مأموریت+ طیفِ وسیعی از افراد مختلف می باشند، از افرادی که به دنبال موفقیت و خوشبختی هستند، همچنین افرادی که در میانه ی راه موفقیت می باشند تا اساتید بزرگ و به نام حوزه ی موفقیت و رشد شخصی و چهره های مشهورِ هنر و رسانه، امیدوارم همگی در مسیر موفقیت و خوشبختی به “فرمول رسیدن به خواسته ها= شرایط، قوانین، ضوابط، تبصره ها، تعهدات” دقت ویژه ای داشته باشیم و جدا از اینکه از این پس خودمان با آگاهی بیشتری از آن استفاده می کنیم اگر جایی می توانیم از آن بگوییم دریغ نکنیم تا دیگران مخصوصا مردم کشورمان که با مشکلات مختلفی دست به گریبان هستند نیز با این فرمول آشنا شوند و به درستی در زندگی شان از آن استفاده کنند.

۱۳۹۸/۲/۱۳

منبع:

مأموریت+/ مقالات محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *