فتحِ دل

فتحِ این دل نمودی، دگر این دل ول نیست

جُز به تسخیرِ تو بودن، دگرش حاصل نیست

فتحِ این قله‌ی کوهِ دلم در دست تو بود

حتم دارم که تویی فاتحِ قلبِ دگران

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

– – –

پینوشت:

اگر بر ما گدایان رحمت آری؛ تو کاندر کشورِ دل پادشاهی/ ملا هادی سبزواری

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر