عید است به حالِ ما نظر کن جانا

قربانی کن غم‌های دلِ مردمِ دنیا را

#عید-قربان #ابراهیم-خلیل-الله #اسماعیل-ذبیح الله

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۵/۳۱

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر