علی*(ع)* از علم

علی*(ع)* از علم فراوان دارد

فرقِ علی و علم یک حرف تفاوت دارد

بی‌گمان حکمتِ آن پنهان است

اما علی و علم در یک پیمانه‌اند

درِ علم است علی و پیامبر شهر آن

گفت مصطفی*(ص)*: از در وارد شو مسلمان تو به آن

احترامِ شهر حفظ کن از درِ آن تو بیا

تا تو هم راهی شوی در راهِ ماهِ انبیاء

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر