عطشِ عشق

عطشِ عشقِ تو مرا به این صحرا کشاند

سِرِّ اَسرارِ تو مرا در این کشتی نشاند

ره نمی‌دانستم منِ مجنون به راه لیلی‌ام

فطرتم راهم بنمود در کشتیِ نوحم بنشاند

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۲/۱۱

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر