عاقلان؛ عاشقان

این چه سِرّی‌ست

عاقلان شرمنده‌اند و عاشقان دیوانه‌اند

عاقلان در این سَرای فانی آواره‌اند

عاشقان وقفِ می و شمع همچو آن پروانه‌اند

عاقلان در جمع و تفریقند و ضرب و تقسیم می‌کنند

عاشقان چون مرغِ حق در قفس بی‌قراری می‌کنند

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۲/۸

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر