قطره‌ای بودم جدا افتاده از دریا، که تنها افتاده در دنیا

به دنبالِ اصلِ خویش بودم در این غوغا

خدایا!، تو شدی پیدا

با تو وحشت از طوفان ندارم؛ که خود طوفانِ نوحم را به پایش می‌گذارم

من آدم زاده‌ام غوغای توست در این وجودم

بدونِ تو من اینجا، من چه بودم، من که بودم!؟

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۹/۱

– – –

پینوشت:

طوفانِ فزاینده‌ای‌ اندر دلِ ما است؛ یا رب ز چه خاکی‌ بسرشتی‌ گِل من!؟/ امام خمینی(ره)

دارم ازدایرهی چرخ مدارِ عجبی/ ملا هادی سبزواری

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر