صحابه‌ی جمال

باران به رأی تو می‌بارد ای صحابه‌ی جمال

ما همچو دانه‌ها بر رویِ زمین در جستجوی کمال

این نفس را چه کنیم که شده است وبال!

اما آرزوی بیهوده نیست رسیدن به کمال

با تو ای صحابه‌ی جمال

ما می‌رسیم به کمال

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۹/۲۲

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر