شهابِ مسافر، به مقصد رسیده‌ای؟

رد شد

کجای آسمان گُم شد آن شهاب که می‌رفت به سرعت!؟

از کجا می‌آمد!؟ به کجا می‌رفت!؟

در این هستیِ بی‌انتها

با سرعت می‌رفت که به سهمِ خود سبب‌سازِ چه تغییراتی باشد!؟

باید می‌رفت

“و همیشه رفتن

آغازِ

ماجراست”

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۸/۱۵

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر