سِرِّ سویدا

آنچه از دوست رسد سِرِّ سویدای من است

شادی و غم همه‌اش کارِ دلآرامِ من است

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

– – –

پینوشت:

داغِ سودای توام سِرِّ سویدا باشد/ حافظ

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر