سر به هوا

بنده‌ی سر به هوایت هستم

عاشقِ آن روی چو ماهت هستم

فارغ از دغدغه‌ی روی زمین

به هوای با تو بودن به تو دل بستم

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۲/۱۸

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر