با توجه به نور است که تاریکی از میان می رود
1397-06-02
تنهایی و سکوت
1397-06-02

سرنوشت ساز

جذاب است سرنوشت ساز باشی

برای خودت

برای کسانی که میشناسیشان و یا آنها تو را میشناسند و یا نه، آنها که در آینده با تو آشنا می شوند

اگر در مسیر موفقیت قدم برداشته ای پس حتما سرنوشت ساز خواهی شد و قطعا افراد سرنوشت سازی را می شناسی:

“سرنوشت ساز خواهی شد به خاطر آنکه در این مسیر تنها نیستی و دیگران هم با تو هم مسیرهستند و خواهند بود

افراد سرنوشت سازی را می شناسی و می دانی تو هم می توانی مانند آنها به بلندترین قله های موفقیت برسی”

سرنوشت ساز بودنِ تو به تصمیم هایی که در زندگی می گیری اهمیت دارد، به کارهایی که انجام میدهی، به عادت هایت، به دوستانت، به همکارانت، به کتاب هایی که میخوانی و فیلم هایی که می بینی، به طرز فکرت، به باورها و نگرش هایت، به چگونگیِ سپری کردن روزها و شب هایت و خیلی چیزهای دیگر سرنوشت ساز بودن تو را رقم میزنند

اما این نکته مهم را به خاطر بسپار: “تو اول به خودت لطف می کنی و برای خودت سرنوشت ساز می شوی و بعد خواسته یا ناخواسته برای دیگران، چراکه کسی که به موفقیت هایی می رسد قطعا افراد دیگری با او هم مسیر هستند، در آینده نیز دیگران او را خواهند شناخت و او را به عنوان الگویی در زندگی در نظر خواهند گرفت و این مورد اجتناب ناپذیر است”

به تو باور دارم چرا که از توانایی هایت باخبر هستم، می دانم اگر بخواهی می توانی سرنوشت ساز باشی، اول برای خودت، بعد برای خانواده ات، بعد برای دوستانت، بعد برای افرادی که در آینده با آنها آشنا می شوی، بعد برای روستا، شهر و کشورت و بعد برای جهانی که در آن به سر میبری. خودت را دست کم نگیری و موانع را پشت سر بگذاری، زندگی روی خوشش را به تو نشان خواهد داد و آنجاست که سرنوشت ساز بودنت آرام آرام شکل می گیرد و به موفقیت های بزرگی دست پیدا میکنی، مثل؛ این سرنوشت ساز بودن تنها یک مثال در ورزش می باشد که در تاریخ امروز محقق شده است و تو به هر کاری که مشغول انجام آن هستی یعنی مأموریتت در زندگی می توانی در آن سرنوشت ساز باشی.

۱۳۹۷/۶/۲

منبع:

مأموریت+/ مقالات محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *