شادی سهم هر روز توست
1396-04-16
بلند شو
1396-04-16

سراب

برای پشت سر گذاشتن آزمونی, در حال عبور از بیابان بودند.

جوان همانطور که در حال راه رفتن بود به سمت چپ خود نگاه کرد و گفت:

– – آنجا آب است، از آن طرف برویم به آب می رسیم.

لحظه ای هر دو ایستادند و با دقت به آن سمت نگاه کردند.

– استاد ایستاد و گفت: آب رسیدن به خواسته هاست، سراب تصویری است که از دور آب به نظر می آید. می بینی چقدر واقعی به نظر می رسد!، اما هیچ چیز نیست جز سراب؛ در زندگی ما نیز از این سراب ها وجود دارند.

استاد مسیر مستقیم خود را آرام آرام در پیش گرفت.

جوان می دانست استاد فریب سراب را نمی خورد و در کنار او به آرامی به راه افتاد.

در گفته استاد اندیشید: “آب رسیدن به خواسته هاست، سراب تصویری است که از دور آب به نظر می آید. می بینی چقدر واقعی به نظر می رسد!، اما هیچ چیز نیست جز سراب؛ در زندگی ما نیز از این سراب ها وجود دارند”.

– – پرسید: مثل چی؟

– مثل اینکه تو بخواهی به هدفی برسی که برایت خیلی اهمیت دارد اما برای رسیدن به آن در مسیری اشتباه قدم بگذاری. می دانی چرا؟ چون با اشتیاقی که داری فکر می کنی زودتر به هدفت خواهی رسید، اما در حقیقت اینطور نیست.

– – چگونه تشخیص دهم در زندگی، در رسیدن به هدف های مهمم، روبرویم حقیقت است یا سراب؟

– باید راه بلد بود.

– – چگونه؟ همه راه بلد نیستند، خیلی ها مثل من برای اولین بار قدم در مسیری می گذارند که آن را انتخاب کرده اند.

– همه ی ما در زندگی جریان داریم که هر روز از عمر چیز تازه ای برای ما دارد. باید قبل از قدم برداشتن در هر مسیری اول آن را به خوبی بررسی کنیم، بعد از افراد راه بلد کمک بگیریم. خیلی ها این کارها را نمی کنند و شکستی به فهرست شکست هایشان اضافه می شود.

– می دانی!؛ وسوسه ی سراب ها برای زودتر رسیدن به اهداف خیلی ها را دورتر از هدف هایشان می کند نه نزدیک تر. سراب های زندگی گمراه کننده اند؛ باید مراقب بود به دنبال سراب ها و همچنین به دنبال افرادی که به نام واقعیت به ما سراب را نشان می دهند راه نیفتیم.

– – یعنی مسیر آسانی برای رسیدن به اهدافمان وجود ندارد که زودتر به آنها برسیم؟

– مسیرهای درست و آسان وجود دارند و تو باید از بین آنها آنکه درست و آسان تر است را انتخاب کنی. به مسیر درستت در زندگی ادامه بده و عجله نکن. خیلی ها با سرعت زیاد در مسیر اشتباه به سمت هیچ حرکت می کنند، به خاطر همین مسیر درست از اهمیت زیادی برخوردار است. خیلی ها در زندگی خود فقط می دوند، از این مسیر به آن مسیر، هیچ کدام از این مسیرها هم آنها را به اهداف مهمشان نمی رساند و در نتیجه در بلندمدت برای آنها رضایت قلبی قابل قبولی فراهم نمی کند. خطری که وجود دارد این است که ممکن است آنها دیگر نخواهند به اهداف مهم خود در زندگی برسند چون به این نتیجه می رسند که رسیدن به هدف های مهم غیرممکن است. آنها نمی دانند که اگر مسیر درست را پیدا کنند و در آن قدم بردارند قطعا دیر یا زود به اهداف مهم و با ارزش خود می رسند.

– – استاد آیا رویاها هم سراب هستند؟

– رویاهایی که قلبت به آنها گواهی می دهد و بیشتر به آنها می اندیشی سراب نیستند. برخی رویاها از طرف خداوند در قلب ما قرار می گیرند. آنها چیزهایی هستند که باید در زندگی ات به آنها برسی، اگر به آنها نرسی کارهای ارزشمندی را که باید در زندگی ات انجام می دادی را انجام نداده ای و قسمت بزرگی از زندگی و سرنوشت خوب و زیبای خود را از دست داده ای.

درس مهمی گرفته بود. تشخیص سراب ها در زندگی خیلی اهمیت داشت و او باید در زندگی اش به آنها توجه می کرد.

۱۳۹۶/۴/۱۶

منبع:

مأموریت+/ مقالات محمد کارگر مزرعه ملا

کمپین"دست های مهربان" سایت مأموریت+.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *