زیارتگاه

فصلِ باران زده‌ی خاکِ تو را من چه کنم؟

آن همه ناز و تمنای تو را من چه کنم؟

دیگران گر پی صورت بروند در همه عمر

سیرتِ توست زیارتگه من تا بروم

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۴/۷

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر