دگر چه می‌خواهم؟

آدم از این عالم چه می‌خواهد؟

پدر، مادر، دلی بی دردسر

سقفی بالای سر

و همه‌ی این‌ها را به لطف خدا دارم بالای سر

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۳/۲

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر