خوی خوب و بد

هر دو بالی می‌زنن در این هوا

لیک خوی عقاب از کرکس جداست

او به دنبال چه هست و این به دنبالِ چه چیز!

خوی شیر و کفتار هم جداست

یادت بماند خوبِ من

اینجا صفت در باطنِ تو می‌نهند

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۲/۵

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر