خاطره بازی

گاهی ورق بزن خاطره‌هایت را

بگذار که خاطره ببیند نگاهت را

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۷/۴/۸

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر