آنها رسیدند به کوی دوست، ما در حجاب چه می کنیم؟

شاهد به شهدِ شهید زنده است، در وادیِ ناایمن چه می‌کنیم؟

مسکن گزیده‌ایم بر روی پُل، این چه حکایت است؟

عمری که چون شمع آب می‌شود، تو بگو, ماندن حقیقت است!؟

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر