جَذبه‌ی عشق

جَذبه‌ی عشقِ تو در روح و تنم بی‌داد کرد

پس از آن مرا از هر چه که بود بیزار کرد

تاریخ نگارش شعر: ۱۳۹۶/۱۱/۹

منبع:

مأموریت+/ شعرهای محمد کارگر مزرعه ملا

شما اینجا هستید: مأموریت+/ محمد کارگر مزرعه ملا/ دفتر شعر